Wyróżnij się w Aeternum: Osady i zarządzanie

10 lutego 2020
|
Ogólne
128 KB

Najważniejszym krokiem na drodze do dominacji w New World jest zajmowanie nowych terytoriów oraz współpraca w grupie. Aeternum dzieli się na rozmaite terytoria, z których wiele ma własne osady i forty. W rozmowie z nami główny projektant systemów John Liberto wyjaśnił, jak wejść w posiadanie części Aeternum, a także opisał zasady zarządzania osadami i terytoriami w New World.

Czym jest osada?

Osady są miejscami, w których gracze mieszkają, gromadzą się, wytwarzają przedmioty, handlują, pracują nad projektami miejskimi, a także wspierają swoje frakcje w misjach. Śmierć nie oznacza końca w Aeternum, więc osady stanowią także miejsce odrodzenia graczy, którzy zginęli w trakcie swoich przygód”.

217 KB

Jak zająć osadę?

„Na wczesnych etapach rozgrywki gracze wybierają jedną z trzech frakcji (więcej na ten temat opowiemy w przyszłych publikacjach na blogu autorów). Po wybraniu frakcji możesz utworzyć nową kompanię lub dołączyć do istniejącej. Nowo utworzona kompania przynależy do frakcji swojego założyciela. Kompanie mogą zająć oraz kontrolować wybrane terytorium wraz z osadą lub fortem na tym terenie.

„Jeśli terytorium jest wolne, wystarczy uiścić opłatę za jego zajęcie w forcie terytorium. Jeśli jest kontrolowane przez jakąś kompanię, można go przejąć w wojnie, którą mogą stoczyć wyłącznie kompanie należące do różnych frakcji. Więcej informacji na temat prowadzenia wojny oraz powiązanych z nią mechanik przekażemy w innym artykule, więc zachęcamy do śledzenia nas na bieżąco”.

139 KB

Jaka jest różnica między osadą, a fortem?

„Osada to miejsce, w którym gracze mają swoje domy, tworzą i ulepszają przedmioty, handlują, biorą udział w misjach frakcji, a także spotykają się z innymi. Fort jest z kolei głównym punktem obrony danego terytorium. Atakuje się go w trakcie wojny (PvP) oraz inwazji (PvE), a jeśli gracze chcą przejąć wolne terytorium, muszą się udać właśnie tam”.

Jak zostać kapitanem?

„Przywódcą kompanii jest kapitan. Na początku kapitanem kompanii jest jej założyciel. Gdy kompania zajmuje jakieś terytorium, jej kapitan staje się automatycznie kapitanem zajętego terytorium”.

462 KB

Czym zajmuje się kapitan?

„W rzeczywistości prawdziwą władzę nad terytorium posiada frakcja, do której należy dana kompania. Kompanie pełnią rolę pełnomocników frakcji, do której należą. Obowiązkiem kapitana jest utrzymywanie kontroli nad terytorium swojej frakcji. Ponosi on także odpowiedzialność za podnoszenie oraz utrzymywanie jakości życia w osadzie poprzez rozpoczynanie projektów miejskich prowadzących do jej ulepszenia. Należy także wnosić opłaty za utrzymywanie terytorium na rzecz frakcji, do której należy kompania. W celu pokrycia tych należności kapitan ustala kwoty podatków i opłat w osadzie, aby podróżnicy i mieszkańcy pomogli sfinansować utrzymanie, produkując, handlując oraz zamieszkując na danym terytorium. Skupiając się na konkretnych ulepszeniach, kapitan może także podnieść atrakcyjność osady i zachęcić określony rodzaj graczy do zakupu domu”.

Kim jest konsul i jakie są jego obowiązki?

„Konsul jest drugim najważniejszym zarządcą po kapitanie. Kompania może mieć nieograniczoną liczbę konsulów, których uprawnienia są niemal takie same, jak kapitanów kompanii i kontrolowanych terytoriów. Pod ich nieobecność konsulowie mogą wykonywać te same czynności co kapitanowie. Pełnienie roli kapitana w New World może być dość wymagające. Dzięki wprowadzeniu do kompanii rangi konsula, kapitanowie mogą dzielić się swoimi obowiązkami z innymi zaufanymi członkami kompanii”.

Co i jak można ulepszyć w swojej osadzie?

„Ulepszać można stanowiska rzemieślnicze oraz stanowiska do przetwarzania. Przebywający w nich gracze mogą w ten sposób tworzyć potężniejsze i lepszej jakości przedmioty. Oprócz tego kapitan na swoim terytorium zarządza ulepszeniami fortu oraz premiami związanymi ze stylem życia, które na długi czas zapewniają mieszkańcom terytorium potężne bonusy w takich obszarach jak np. rzemiosło i walka.

429 KB

Mieszkańcy to ludzie posiadający domy w osadzie. Jeśli gracz nie posiada domu w osadzie, nie otrzyma premii do stylu życia na danym terytorium. Podobnie jak w przypadku innych ulepszeń, premie te aktywuje się poprzez realizację projektów miejskich, które wyznacza kompania kontrolująca terytorium”.

Na czym polegają projekty miejskie?

„Projekty miejskie to przedsięwzięcia zespołowe na większą skalę, w których gracze współpracują ze sobą w celu ulepszenia osady. Wymagają one zwiększonego wysiłku oraz inwestycji nie tylko ze strony zarządzającej kompanii, lecz również graczy zamieszkujących w osadzie. Projekty miejskie rozpoczyna kapitan lub jeden z konsulów osady. Po rozpoczęciu projektu gracze w mieście mogą wziąć udział w misjach, które pomogą go ukończyć. Za uczestnictwo w takich misjach otrzymają m.in. punkty doświadczenia oraz walutę, a co najważniejsze przyspieszą realizację projektu. Załóżmy np. że chcemy ulepszyć kuźnię w osadzie, co pozwoli wytwórcom broni i zbroi tworzyć lepszej jakości przedmioty. Aktywujemy zatem projekt miejski „Ulepszenie kuźni”, po czym członkowie kompanii i wszystkie osoby zamieszkujące miasto mogą przystąpić do współpracy celem jego ukończenia.

93 KB

W jaki sposób osada zwiększa lub zmniejsza swój poziom?

„Po każdym ukończeniu projektu miejskiego poziom osady wzrasta. Jeśli zalegamy z opłatami za utrzymanie na rzecz kontrolującej frakcji lub gracze nie zdołają odeprzeć inwazji Skażonych, poziom osady zaczyna spadać. Tematem inwazji Skażonych zajmiemy się szczegółowo, gdy będziemy zbliżali się do rozpoczęcia zamkniętych testów beta.

Jak dołączyć do osady?

„Gracze mogą korzystać z usług dowolnej osady, ale żeby do jakiejś dołączyć, muszą kupić w niej dom, przy czym mogą zamieszkać w jakimkolwiek domu, na terenie każdej osady, niezależnie od frakcji, do jakiej należą, lub kompanii aktualnie kontrolującej dane terytorium. Jeśli terytorium przejdzie w inne ręce, zasadniczo nie ma to większego wpływu na mieszkańców osady, z wyjątkiem zmian w opodatkowaniu, ulepszeniach oraz premiach do stylu życia, jakie może wprowadzić nowa kompania zarządzająca terytorium. W przyszłych publikacjach na blogu autorów zdradzimy znacznie więcej informacji na temat zakwaterowania graczy w domach. Niezależnie od tego, czy chcesz być kapitanem, cenionym mieszkańcem czy podróżującym łowcą przygód, osady są miejscem, w którym warto zamieszkać i którego warto bronić”.

Kapitanowie dowodzą kompaniami i sprawują władzę nad terytoriami. Dysponują wyjątkowymi możliwościami kształtowania podległych terenów i posiadają wpływ na życie zamieszkujących tam graczy. Mogą działać na rzecz swoich ludzi lub wprowadzić rządy żelaznej ręki. Co zrobisz, mając taką władzę?

* Zrzuty ekranu pochodzą z wersji alfa i mogą ulec zmianie.

Udostępnij