Aktualizacja New World 1.0.2

12 października 2021
|
Aktualizacje

Aktualizacja New World: Aktualizacja 1.0.2 pojawi się 13 października o godz. 11:00 CET.


Witajcie, podróżnicy!

Aktualizacja z tego tygodnia naprawia kolejne błędy i stanowi fundament dla nadchodzącej funkcji przenoszenia postaci pomiędzy serwerami. Wielu członków naszego zespołu kontynuuje starania mające na celu umożliwienie każdemu graczowi znalezienie nowego domu za sprawą funkcji przenoszenia postaci pomiędzy serwerami. Więcej informacji na temat funkcji przenoszenia postaci pomiędzy serwerami opublikujemy, gdy będzie ona gotowa poprzez ogłoszenie na forach zawierające jej wstępne szczegóły. Na tę chwilę można zapoznać się z listą naprawionych błędów, którą podajemy poniżej.

Misje frakcyjne:

Dopasowaliśmy wysokość wpływu zdobywanego z upływem czasu tak, by wprowadzenie terytorium w stan konfliktu wymagało znacznego wysiłku:

 • Znacząco ograniczyliśmy wzrost wpływu zdobywanego z upływem czasu za atakowanie frakcji. Jest to konsekwencja znalezienia przez nas błędu, który powodował, że wzrost wpływu zdobywanego z upływem czasu był znacznie szybszy, niż planowaliśmy.

 • Usunęliśmy spadek wpływu zdobywanego z upływem czasu za obronę frakcji.


Naprawione błędy:

Ogólne poprawki:
 • Naprawiono błąd, przez który gracze mogli się odradzać jako zwłoki.

 • Naprawiono błąd, przez który skrzynia skarbów 3. klasy nie walczyłaby po złapaniu na haczyk.

 • Naprawiono różne błędy w tłumaczeniach i polach tekstowych.

 • Naprawiono błąd, przez który zawieszani, blokowani lub usuwani z gry przez system Easy Anti-Cheat gracze otrzymywali niejasne komunikaty. Dodano komunikaty wyjaśniające kary otrzymane przez graczy.

 • Naprawiono błąd, przez który wpływy na terytorium były reseotwane po inwazji.

 • Naprawiono błąd, przez który gracze próbujący zabrać część przedmiotów ze stosu z innej osady ich frakcji byli obciążani całym kosztem przedmiotów w stosie.

 • Naprawiono awarię gry wywoływaną przez graczy używających efektu leczniczego na innych graczach w momencie używania przez nich szybkiej podróży lub teleportacji.

 • Naprawiono błąd, przez który ograniczona była różnorodność i potencjalna ilość łupów uzyskiwanych z trybów gry i skrzyni w świecie.

 • Naprawiono błąd, przez który niektóre premie rzemiosła nie zapewniały minimalnych zamierzonych wartości.

 • Naprawiono błąd, przez który nadmiarowe przedmioty w magazynie przenosiły się na inne terytorium.

 • Naprawiono błąd, przez który głaskanie Hauchimedesa wywoływało trzęsienie się kamery.

 • Naprawiono błąd, przez który umiejętność pylonu lodu miała nieodpowiedni czas odnowienia.

 • Naprawiono błąd, przez który magazyn osady mógł zostać nadmiernie zapełniony wygasłymi kontraktami.

 • Naprawiono błąd, przez który poruszanie się graczy mogło ulegać zaburzeniom po przeciążeniu z powodu wyrąbu.

 • Naprawiono błąd, przez który w gospodarstwie Harplass brakowało odpowiedniej liczby skrzyń, by wypełnić wymagania zadania frakcji.

 • Naprawiono błąd powodujący losową teleportację graczy.

 • Naprawiono błąd wywołujący znikanie graczy, którzy stali bez ruchu trzymając schemat obozowej wieżyczki.

 • Naprawiono błąd wizualny, przez który wieżyczki wielostrzałowe strzelały pociskami pod kątem niezgodnym z ustawieniem wieżyczki.

 • Naprawiono różne występujące awarie gry.

Poprawki SI:
 • Naprawiono błąd zbyt wolnego odrodzenia Bagniarza na Łowisku Płastugi.

 • Naprawiono błąd wywołując zbyt szybkie odradzanie się niektórych niedźwiedzi.

 • Naprawiono błąd wywołujący pojawianie się dwukrotnie większej liczby dzików na Wyspie Dzików na Niespokojnych Brzegach.

Poprawki w sklepie:
 • Naprawiono błąd, przez który gracze mogli otrzymać komunikat o możliwości zakupu przedmiotu, który uprzednio rozpoczęli odblokowywać w sklepie w grze, podczas próby odblokowania innego przedmiotu bezpośrednio potem.

 • Naprawiono błąd wywołujący nieprawidłowe działanie podglądu skórek w sklepie jeśli gracz trzymał broń.

 • Naprawiono błąd, przez który skórka pancerza Prawy Strażnik nie zmieniała koloru w wojnie.

 • Naprawiono błąd, przez który

  skórka pancerza Runiczny niedźwiedź nie zmieniała koloru w wojnie.

 • Naprawiono błąd wywołując nieprawidłowe pozy podczas przeglądu przedmiotów w sklepie.


Dziękujemy za wsparcie! Do zobaczenia w Aeternum.

Udostępnij