Scena w tle gry

Oświadczenie o prywatności

265 KB
375 KB
W zespole New World wiemy, że sposób wykorzystywania i udostępniania danych użytkownika jest dla Ciebie bardzo istotny. Doceniamy Twoje zaufanie i podchodzimy do tej kwestii bardzo ostrożnie i rozważnie.
Przypominamy, że własność Amazon Games, w tym niniejsza witryna oraz gra New World należy do spółki Amazon.com, Inc. i jej podmiotów zależnych oraz jest przez nie zarządzana.
Amazon Games stosuje takie same praktyki informacyjne, co spółka Amazon, a jakiekolwiek gromadzone przez nas informacje podlegają warunkom Oświadczenia o prywatności spółki Amazon. Uzyskując dostęp do witryny New World , wyrażasz zgodę na praktyki opisane w Oświadczeniu o prywatności spółki Amazon.