Scena w tle gry

Status serwera

400 KB
155 KB
Online
Offline
Konserwacja
Brak miejsc (tworzenie nowych postaci jest niedostępne)
Przeniesienie postaci jest niedostępne
Wybierz region
El Dorado
Isabella
Lilith
Maramma
Valhalla
Artorius
Devaloka
Aaru
Kronos
Nysa
Delos
Sutekh
Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2024 16:16:31 PDT