Rozwój postaci

9 czerwca 2020
|
Ogólne

Aby przetrwać i rozwijać się w New World przyjdzie wam stawić czoła wielu wyzwaniom, poznając nowe umiejętności i zdolności w miarę przeżywania kolejnych przygód. Postacie rozwijają się w trzech podstawowych kategoriach: cechach głównych, profesjach i obeznaniu w broni. Chociaż możecie specjalizować się w tylu profesjach i elementach uzbrojenia, w ilu tylko chcecie, cechy główne będą w znacznej części decydować o tym, jak potężna będzie wasza postać względem nieprzyjaznych stworzeń i innych graczy w Aeternum.

Cechy główne

Gdy po raz pierwszy zjawicie się w Aeternum, wasza postać będzie posiadała 5 punktów w każdej z głównych cech. Liczba ta nie może nigdy być niższa. Za każdym razem, gdy postać awansuje na wyższy poziom, otrzyma ona punkty cech do dowolnego przydzielenia. Wszystkie cechy posiadają podstawowy limit liczby punktów na poziomie 195. Mogą one zostać przekroczone przy użyciu pancerza, broni i biżuterii, ale korzyści z tego płynące będą coraz mniejsze zaczynając od 100 punktów. Jeśli uznasz, że jakiś punkt został przydzielony przypadkowo lub zechcesz wprowadzić generalne zmiany w podziale punktów, możesz za niewielką opłatą ponownie je rozdzielić. Koszt ponownego podziału punktów rośnie wraz ze zdobywaniem kolejnych poziomów, więc pamiętaj o tym!

Siła

Siła wpływa na skuteczność władania niektórymi rodzajami broni białej. Ciężka broń biała, np. młot bojowy, skaluje zadawane obrażenia w oparciu wyłącznie o siłę, podczas gdy lekka broń biała, np. miecz, skaluje zadawane obrażenia głównie w oparciu o siłę, ale korzysta również w niewielkim stopniu ze zręczności.


Zręczność

Zręczność wpływa na skuteczność władania bronią dystansową, a także na niektóre rodzaje broni białej. Łuki i muszkiety stają się potężniejsze w miarę rozwoju zręczności postaci.


Inteligencja

Inteligencja wpływa na skuteczność posługiwania się broniami magicznymi, wliczając wszelkie magiczne profity broni. Zarówno uzbrojenie czysto magiczne (np. ognista laska), jak i fizyczne z magicznym profitem (np. podpalenie) rośnie w siłę w oparciu o inteligencję.


Skupienie

Skupienie wpływa na szybkość odzyskiwania many i należy do cech, które wpływają na skuteczność laski życia. Wyższy poziom skupienia nie tylko pozwala rzucać więcej czarów, ale także zwiększa zdolność używania laski życia.


Kondycja

Kondycja wpływa na ogólną liczbę punktów życia. Im wyższa kondycja, tym więcej obrażeń możecie przyjąć.

Profesje

Profesje to niezwiązane z walką umiejętności, które możecie opanować. Istnieje 5 umiejętności zbieractwa, 5 umiejętności przetwarzania i 7 umiejętności rzemieślniczych.

Umiejętności zbieractwa

5 umiejętności zbieractwa to górnictwo, skórowanie, wyrąb, rybołówstwo i żniwa. Rozwijanie umiejętności zbieractwa odblokowuje możliwość pozyskiwania innych surowców wyższego poziomu oraz śledzenie przedmiotów powiązanych z daną umiejętnością. Górnicy pozyskują kamień i rudę, skórownicy zbierają skóry zwierząt, drwale zdobywają drewno, rybacy łowią ryby, a żniwiarze zbierają włókna, niektóre rodzaje żywności, owoce i warzywa. W miarę rozwoju umiejętności zbieractwa otrzymujecie również zdolność wykrywania pobliskich cennych surowców, a także znajdowania surowców specjalnych, które mogą modyfikować tworzone przedmioty.


Umiejętności przetwarzania

Pięć umiejętności przetwarzania to wytapianie, kamieniarstwo, stolarstwo, garbarstwo i tkactwo. Rozwijanie umiejętności przetwarzania odblokowuje możliwość przerabiania surowców wyższej jakości na wyższej jakości materiały produkcyjne. Wytapiacze przetapiają rudę na sztaby, kamieniarze przetwarzają kamień na bloki i mogą obrabiać klejnoty, stolarze wytwarzają z drewna tarcicę, grabarze przerabiają niewyprawioną skórę, a tkacze tworzą tkaniny z włókien. Wraz z rozwojem umiejętności przetwarzania wzrasta wasza wydajność: bardziej doświadczeni rzemieślnicy mają szansę otrzymania większej liczby przetworzonych surowców.


Umiejętności rzemieślnicze

Siedem umiejętności rzemieślniczych to kucie broni, płatnerstwo, jubilerstwo, inżynieria, arkana, gotowanie i meblarstwo.

  • Zbrojmistrzowie tworzą broń białą.

  • Płatnerzy wykuwają lekkie i ciężkie pancerze.

  • Jubilerzy tworzą biżuterię.

  • Inżynierowie tworzą broń dystansową i amunicję.

  • Arkaniści tworzą eliksiry, nalewki i broń magiczną.

  • Kucharze przygotowują jedzenie i niemagiczne napoje.

  • Meblarze tworzą meble, skrzynie oraz trofea dla domów.

Rozwijanie umiejętności rzemieślniczych odblokowuje więcej przepisów oraz ich silniejszych wersji, a także kilka innych rzeczy, na których skupimy się bardziej szczegółowo w artykule dotyczącym rzemiosła.


Obeznanie z bronią

Korzystanie z broni w walce zapewnia punkty doświadczenia w dziedzinie obeznania z taką bronią, pod warunkiem, że dany wróg zostanie pokonany. Można się specjalizować w każdej broni w grze. Obeznanie z bronią posiada zawsze dwa drzewka umiejętności, a każde z nich składa się z aktywnych umiejętności, pasywnych modyfikatorów oraz premii, które są dostępne wyłącznie dla danej broni. Awans na wyższy poziom obeznania z bronią daje punkt, który można wydać na odblokowanie jednej z tych umiejętności, modyfikatorów lub premii. Nie jest jednak możliwe odblokowanie wszystkiego w obu drzewkach, więc musicie wybierać mądrze. Jeśli zechcecie wypróbować inny styl rozgrywki, drzewka umiejętności broni można zresetować w zamian za pewną ilość azothu. W przyszłości dokładniej omówimy kwestię obeznania z bronią. Niezależnie od wybranej taktyki, będziecie musieli produkować i odkrywać potężną broń odpowiednią do waszego indywidualnego stylu gry. Wasze przetrwanie zależy od umiejętności walki – zarówno w widowiskowych potyczkach z innymi graczami, jak i podczas odpierania najazdów Skażonych.

Przybędziecie do Aeternum poobijani i osłabieni, ale przemierzając tę onieśmielającą i nadprzyrodzoną krainę znajdziecie potęgę i ukształtujecie swoje przeznaczenie. Będziecie się uczyć przez działanie, hartować w walce i stawać równie potężni, jak siły, którym przyjdzie wam stawiać czoła. W jaki sposób będziecie rosnąć w siłę i zdobywać wiedzę podczas swoich podróży po Aeternum?


*11 maja 2021 r. Wprowadziliśmy pomniejsze aktualizacje w tym artykule, aby odzwierciedlić zmiany w rozwoju gry.

Udostępnij